poll-box

نظرسنجی برای تعیین اولویت کد کردن لغات کتاب ها

با سلام با توجه به وجود رشته های زیاد و همچنین کتاب های متعدد در زمینه های مختلف، مسلما امکان کد کردن تمامی این کتب در مدت کوتاه وجود ندارد. خواهشمندیم در نظرسنجی زیر شرکت نمایید تا ترتیب اولویت کار برای تیم تالیف ما مشخص گردد و زودتر به خواسته های شما عزیزان رسیدگی گردد.[…]