1

آشنایی با روش لغات جادویی زبان انگلیسی

برای همیشه از کابوس حفظ لغات و فراموشی بعد از آن خلاص شوید!   گاهی با شکستن یک کلمه می توان به قسمتی آشنا رسید که به خاطر سپردن ان کلمه را برای ما راحت می کند و گاهی نیز با اضافه کردن بخشی به ان کلمه می توان به این هدف رسید. گاهی کلمه[…]

تکنیک لغات جادویی در مراجع علمی

کلمه واسط یا Mediation Klatzky (سال ۱۹۷۵) کلمه واسط یا همان mediation را استفاده از حافظه بلند مدت “به منظور ارتباط دهی میان اطلاعات سابق و اطلاعات در حال پردازش” تعریف می کند. برای مثال کلمه المانی “Fleisch” که به معنی گوشت می باشد، با رمز یا همان واسط “Flesh” <گوشت>، از لحاظ اوایی ارتباط[…]