تکنیک لغات جادویی در مراجع علمی

کلمه واسط یا Mediation Klatzky (سال ۱۹۷۵) کلمه واسط یا همان mediation را استفاده از حافظه بلند مدت “به منظور ارتباط دهی میان اطلاعات سابق و اطلاعات در حال پردازش” تعریف می کند. برای مثال کلمه المانی “Fleisch” که به معنی گوشت می باشد، با رمز یا همان واسط “Flesh” <گوشت>، از لحاظ اوایی ارتباط[…]