1

دانلود اصل کتب و منابع زبان انگلیسی

از لینک های زیر می توانید اصل کتب را تهیه بفرمایید: کتاب ۵۰۴ کتاب تافل بارونز ۱۱۰۰_Words_You_Need_to_Know کتاب GRE کتاب College Bound کتاب High School

2

کتاب ۱۱۰۰ به شیوه لغات جادویی

کتابی که در حال حاضر توسط تیم تالیف سایت تدوین شده است، تمامی این لغات را به روش (لغات جادویی) کدگذاری کرده و کار را برای شما بسیار اسان کرده است. شما فقط با خواندن کدها و رمز های لغات می توانید انها را به آسانی و برای همیشه به خاطر بسپارید. این روش علاوه[…]